Advokat Bergen

På jakt etter advokat i Bergen? Juss24 har strenge kvalitetskriterier for hvilke advokater vi profilerer på våre nettsider. Se et utvalg av de beste advokatene i Bergen nedenfor eller besøk vår søsternettside Advokatguiden.no og se anmeldelser og mer om advokat i Bergen.

Bergen
N-5093
Slettebakksveien 26a
55590086
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Dreggsallmenningen 10
55302700
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 59
56309555
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Christian Michelsens Gate 1-3
55235508
http://www.advokatkontor.net
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Bradbenken 1
55559200
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 16
55319830
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 4
55258422
Advokat Bergen
Bergen
N-5011
Vestre Murallmenningen 12 A
55904700
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
93422053
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Veversmauet 6
55325600
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 1
55210150
http://www.baatadvokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 4
55362090
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Torgallmenningen 3 B
55559600
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Domkirkegaten 3
92806329
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Markeveien 4c
55235500
http://www.advokathusetbergen.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Vaskerelven 35
55321300
http://www.rettadvokat.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 59
55554800
http://www.advokatkompagniet.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
55363120
Advokat Bergen
Bergen
N-5011
Vestre Murallmenningen 12 A
55904700
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Halfdan Kjerulfs Gate 4
55553700
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen
55361150
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 59
55554800
http://www.advokatcompagniet.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5097
Rugdeveien 27
91537366
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 2a
55904560
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Christian Michelsens Gate 1 - 3
55363123
http://www.sentrumsadvokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5005
Lille Markeveien 13
55908500
http://www.evmco.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5022
Brygghuset, 5. Etasje, Hansaparken Kalfarveien 76
55322055
http://www.advokatsivertsen.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Domkirkegaten 3
48339723
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Markeveien 4c
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
Advokat Bergen
Bergen
N-5036
Søndre Allmenningen 12
99774758
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 9
55232550
http://www.advmaeland.no/
Advokat Bergen
Bergen
N-5035
Sandviksbodene 1e
Advokat Bergen
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 2a
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Christian Michelsens Gate 1
Advokat Bergen
Bergen
N-5097
Erleveien 60c
92045389
Advokat Bergen
Bergen
N-5811
Strandkaien 6
http://www.jus1.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 59
55554802
Advokat Bergen
Bergen
N-5097
Kolstien 18b
55626366
http://www.fagjuristene.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5097
Landåslien 63b
Advokat Bergen
Bergen
N-5039
Lønborglien 323
Advokat Bergen
Bergen
N-5033
Ladegårdsgaten 28
http://www.advokatwaldow.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
http://www.guideadvokat.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5043
Ellerhusens Vei 43
http://www.juridiskrådgiver.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5011
Vestre Murallmenningen 12 A
55904700
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 1
55215400
Advokat Bergen
Bergen
N-5037
Formanns Vei 29
55314531
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Halfdan Kierulfsg 4
55553700
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Christies Gate 3a
55568200
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
C. Sundts Gate 39
55547070
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 18-20
90622912
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Chr. Michelsensgate 1-3
55235500
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Nordahl Bruns Gate 7
91802575
Advokat Bergen
Bergen
N-5010
Teatergaten 35
55364820
Advokat Bergen
Bergen
N-5006
Welhavens Gate 54
97180599
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 193
90698980
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
70092060
http://www.jus1.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55235560
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Rådhusgaten 4
55317301
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 14
55553860
Advokat Bergen
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
2411
Advokat Bergen
Bergen
N-5005
Lille Markeveien 13
2411
Advokat Bergen
Bergen
N-5022
Kalfarlien 7
55554800
Advokat Bergen
Bergen
N-5005
Lille Markvei 18
55364200
Advokat Bergen
Bergen
N-5005
Lille Markeveien 18
55364200
Advokat Bergen
Bergen
N-5005
Lille Markeveien 18
95906329
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
55904670
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 200
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Chr. Michelsensgate 1-3
55235500
http://www.advokatkontor.net
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Torgallmenningen 3 B
55301000
Advokat Bergen
Bergen
N-5011
Christiesgate 3 A
55568200
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
C. Sundts Gate 39
55317310
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Olav Kyrres Gate 11
55215200
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Tårnplass 1
55317472
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 11
55907500
Advokat Bergen
Bergen
N-5008
Vestre Strømkaien 7
55306100
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 9
55232551
Advokat Bergen
Bergen
N-5005
Lille Markeveien 18
53500342
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 1
41698435
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Christian Michelsens Gate 2 A
2175
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
70092060
http://www.jus1.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Tårnplass 1
55361159
Advokat Bergen
Bergen
N-5005
Lille Markeveien 13
55908500
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 4
55362090
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Rådhusgaten 2
55316526
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
55900450
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 11
57686655
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 59
55554800
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 11
55907500
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Markeveien 4 C
55236100
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 4
55362090
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 19
55320750
http://www.soltvedt.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 13-15
55230300
http://www.grahl-madsen.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 2 A
55904560
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 59
55549100
Advokat Bergen
Bergen
N-5006
Wollfs Gate 2 B
48130824
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Torvalmenning 7
55234570
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 16
55547070
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Markeveien 4 C
55236100
http://www.hrn.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5008
Chr.Michelsensgate 1-3
55235500
http://www.advokatkontor.net
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
C. Sundts Gate 51
55550770
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 1
55318910
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 1
55210150
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 1a
55908500
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 7
55361150
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Torgallmenningen 3 B
55559606
http://www.advokatbergen.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 1a
55908500
Advokat Bergen
Bergen
N-5067
Storetveitåsen 28 A
91179327
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 4
55302195
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Torgallmenningen 3 B
55559600
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Christian Michelsens Gate 1-3
Advokat Bergen
Bergen
N-5022
Seiersbjerget 1
90827273
http://www.meltzer.as
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Markeveien 12
55902536
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 4
55362090
Advokat Bergen
Bergen
N-5008
St. Jakobs Plass 9
4063
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 4
55362090
Advokat Bergen
Bergen
N-5042
Moldbakken 11
97191122
http://www.juristconsulting.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 4
55301381
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
7 Etg Christian Michelsensgate 1-3
55363120
http://www.sentrumsadvokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5035
Sandviksbodene 66
2316
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 7
35544837
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 1
55596100
http://www.advokat-hove.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
55904670
http://www.advokatene-wyfh.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5010
Komedibakken 9
55327250
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 11
55907500
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
97978768
http://www.dialogadvokater.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5009
Svartediksveien 6 A
55327942
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Christian Michelsensgate 2 A
55215400
http://www.stiegler.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5072
Fantoftvegen 16
90083066
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 2 A
55904560
Advokat Bergen
Bergen
N-5009
Ulriksdal 35
55590680
Advokat Bergen
Bergen
N-5007
Sydneshaugen 10
55589600
http://www.jussformidlingen.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Olav Kyrresgate 33
http://www.activadvokater.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 18
55320750
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
3 Etasje Strandgaten 209
55362060
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Steinkjellergaten 20
Advokat Bergen
Bergen
N-5035
Sandviksbodene 1 E
55362090
Advokat Bergen
Bergen
N-5008
Vestre Strømkai 1
55552280
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 7
91384870
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Starvhusgaten 2 B
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Chr. Michelsens Gate 1-3 7 Etg.
55324720
http://www.sentrumsadvokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
http://www.guideadvokat.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Øvregaten 31
55560300
http://www.wol.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Sandbrogaten 3
55236100
Advokat Bergen
Bergen
N-5052
Idrettsveien 29
55294447
Advokat Bergen
Bergen
N-5073
Grønnestølsveien 62
55288865
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55706044
Advokat Bergen
Bergen
N-5068
Kanalveien 52
55209500
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Tollbodallmenningen 1 B
55629410
http://www.vaardal-lunde.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
7 Etg. Chr. Michelsens Gate 1-3
55363125
http://www.sentrumsadvokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Markeveien 10
55324629
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Tollbodallmenningen 1 B
55608080
http://www.nataas.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 59
55604040
http://www.advokatcompagniet.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5043
Fagernes 4
55608090
http://www.erikmyking.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5015
Rosenbergsgaten 9
92220598
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Hollendergaten 14
55367600
Advokat Bergen
Bergen
N-5011
Nøstetorget 5
55313910
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
Advokat Bergen
Bergen
N-5008
Daniel Hansens Gate 14
40853831
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Kong Oscars Gate 25
55321252
http://www.bergenadvokat.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 1
55210170
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Bryggen 15
99691466
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 4
55301383
http://www.advokatkontor.net
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 2 A
55904560
http://www.strandkaien.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Olav Kyrres Gate 11
55559500
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Vetrlidsallmenningen 4
92420579
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Vetrlidsallmenningen 13
55553994
Advokat Bergen
Bergen
N-5094
Gerhard Grans Vei 46
55287034
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Fortunen 3 Strandgaten 14
55553860
http://www.bergensadvokatene.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
41648725
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
Advokat Bergen
Bergen
N-5006
Thormøhlens Gate 53 D
93464518
http://www.gmco.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
7 Etasje Strandgaten 11
97400297
http://www.advokatfellesskapet.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5008
Lars Hilles Gate 19
55236100
http://www.sandco.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Vetrlidsallmenningen 13
55553990
http://www.kjaerevik.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandhjørnet Strandgaten 1
92041520
http://www.judicium.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5094
Gerhard Grans Vei 46
90612978
Advokat Bergen
Bergen
N-5052
St. Torfinnsvei 8
99520433
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 2 A
55904560
http://www.strandkaien.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55239880
Advokat Bergen
Bergen
N-5057
Bøhmergaten 26
56904067
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Advokatene Drageset og Preto Ans Strandgaten 18
55908580
http://www.advokatgrimstad.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 18
55235560
Advokat Bergen
Bergen
N-5011
Jon Smørsgate 11
92077166
Advokat Bergen
Bergen
N-5804
Torgalmenning 3 B
55559600
http://www.advokatbergen.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Chr. Michelsensgate 1-3, 7 Etg
55363120
http://www.sentrumsadvokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5022
Kalfarveien 37
45141211
http://www.lysvold.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5008
Jonas Reins Gate 12
Advokat Bergen
Bergen
N-5035
Skuteviksbodene 22
55533500
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Christian Michelsensgate 1-3
55235500
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
7. Etg. Christian Michelsens Gate 1-3
55363124
http://www.sentrumsadvokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5063
Svaneviksveien 29 I
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 2 A
55904560
http://www.strandkaien.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Veiten 4
94791205
Advokat Bergen
Bergen
N-5067
Lyngbakken 5
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Dreggsallmenningen 10-12
99603342
Advokat Bergen
Bergen
N-5014
Småstrandgaten 6
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Bryggen 15
22121570
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Slottsgaten 3
Advokat Bergen
Bergen
N-5006
Thormøhlens Gate 49
51552663
Advokat Bergen
Bergen
N-5022
Kalfarlien 10
41415841
Advokat Bergen
Bergen
N-5035
Sandviksbodene 1 E
97596774
http://www.advokathus1.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 223
93201834
http://www.juristfellesskapet.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5012
Valkendorfsgaten 4
55362090
http://www.saeverudco.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
93641061
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 14
55553860
http://www.bergensadvokatene.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5037
Formannsvei 22 A
95823605
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandgaten 11
55907500
http://www.advokatfellesskapet.com
Advokat Bergen
Bergen
N-5017
Halfdan Kjerulfs Gate 4
93016589
http://www.bergensadvokat.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Jakobsfjorden Bryggen 23
55558123
http://www.123advokaten.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5003
Sandbrogaten 3
55236100
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
C/O Advokatfirma Kyrre Ans Strandgaten 209
55362072
http://www.kyrre-bergen.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5004
Strandgaten 203
http://www.advokat-okland.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Kroepelingården Strandgaten 18
55908580
http://www.drageset-preto.no
Advokat Bergen
Bergen
N-5013
Strandkaien 6
55233700
Advokat Bergen
Advokat Bergen

På oversikten ovenfor finner du utvalgte advokater i Bergen. Juss24 profilerer bare de beste advokatene i Bergen på våre nettsider. Dersom du velger en advokat i Bergen gjennom oss er du derfor sikret en trygg og god behandling av din sak.

Ved hjelp av vår tjeneste kan du søke etter en advokat i Bergen eller en annen by. Du kan også enkelt se hvilken særlige juridiske kompetanse advokaten har. Advokatbransjen har ikke en formalisert spesialistordning. Registreringen bygger derfor på advokatenes vurdering av egne kompetanseområder. Advokatene har registrert seg med inntil seks områder av jussen der de har spesiell kompetanse og erfaring.

Er du advokat i Bergen og ønsker å bli listet her? Kontakt oss for mer informasjon